კატის ტრანსპორტაცია და სტერილიზაცია

5 თებერვალს ჩვენმა ფონდმა დაეხმარა ქალბატონ ვიქტორიას. ჩვენ ჩვენი ზოომანქანით წავიყვანეთ კატა ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს კლინიკაში და დავაფინანსეთ სტერილიზაციის ოპერაცია. ოპერაციამ კარგად ჩაიარა, კატა სახლშია, სითბოსა და კომფორტში, მეთვალყურეობის ქვეშ.

СПАСИБО!

ВСЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭТОГО ПРОЕКТА СОБРАНЫ

Вход

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Подсказка

Текст подсказки

Правила

Текст правил